Tour Category: Skiing

Home // Skiing
Ski across the Dolomites
Tour
6 days, 5 nights
min. 6 people

Ski across the Dolomites

Main activity: Skiing
Destination: Northern Italy, Dolomites
Duration: 6 days, 5 nights
Guided: Yes

Alpine ski in Livigno
Tour
8 days, 7 nights
min. 2

Alpine ski in Livigno

Main activity: Skiing
Destination: Northern Italy, Lombardy
Duration: 8 days, 7 nights
Guided: No

Cross-country ski in Livigno
Tour
8 days, 7 nights
min. 2

Cross-country ski in Livigno

Main activity: Skiing
Destination: Northern Italy, Lombardy
Duration: 8 days, 7 nights
Guided: No

Heliski in Livigno
Tour
8 days, 7 nights
max. 8

Heliski in Livigno

Main activity: Skiing
Destination: Northern Italy, Lombardy
Duration: 8 days, 7 nights
Guided: Yes